Impuls voor Postcoderoosprojecten in Zeeland

Het Zeeuws Klimaatfonds heeft een flinke financiële injectie gekregen van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) om de ontwikkeling van Postcoderoosprojecten te versnellen. De inzet is om in twee jaar 35 nieuwe projecten te realiseren.

Dat is een hele opgave want deze projecten worden weliswaar steeds populairder, maar zijn in praktijk nou niet bepaald simpel om te realiseren. Eigenlijk is de postcoderoosregeling (officieel de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek) even ingewikkeld als de naam zelf. De regeling is door de overheid bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen, maar het vraagt wel veel van burgers die hiervoor een initiatief oppakken. Zonder ervaring en (extern) advies en begeleiding is het eigenlijk geen doen.

Gelukkig laten actieve burgers en vrijwilligers zich hierdoor niet uit het veld slaan en staan er in Zeeland verschillende partijen klaar op een groepje initiatiefnemers te ondersteunen. Het Zeeuws Klimaatfonds maakt dit mogelijk door een deel van de aanloopkosten (dus ook de kosten voor advies, communicatie en oprichting van een coöperatie) en de investeringen in de zonnepanelen zelf te subsidiëren.

Interesse? Stuur een mailtje aan info@zeeuwsklimaatfonds.nl

Ad Phernambucq