Onze projecten


 

De projecten van het Zeeuws Klimaatfonds zijn in te delen in twee groepen; de CO2-compensatie projecten en projecten die gericht zijn op een specifieke doelgroep.

Compensatieprojecten

Dit zijn duurzame energie- en andere transitieprojecten die financiële steun van het fonds ontvangen. Deze projecten hebben de financiële steun (en vaak ook advies) van het fonds nodig om gerealiseerd te kunnen worden. Omdat ze anders niet tot stand komen noemen we deze projecten ‘additioneel’. Eenmaal gerealiseerd dragen ze bij aan de energietransitie omdat ze de uitstoot van CO2-uitstoot vermijden of voorkomen. Projecten die al subsidie van de Rijksoverheid krijgen komen niet in aanmerking. Met de realisering van deze projecten wordt de CO2-uitstoot van de deelnemers aan het fonds gedeeltelijk gecompenseerd.

Hier vindt u een overzicht van de projecten die recentelijk met steun van het fonds tot stand gekomen zijn.


Doelgroepprojecten

Het fonds ontwikkelt zelf (en in samenwerking met andere partijen) projecten voor specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan voorlichtings- en ondersteuningsprojecten voor sportverenigingen en scholen. Een voorbeeld van een lopend project is ‘Meer Energie in Scholen’ waarbij Zeeuwse basisscholen begeleid worden bij het opstellen en uitvoeren van hun energieplannen.

CO2.jpg
school-schooldakrevolutie-vlag.png