Postcoderoos in Versnelling

 

Jouw zonnepanelen op het dak van een ander. Dat is de simpele samenvatting van een postcoderoosproject.
Wie zelf geen geschikt eigen dak heeft om zonnepanelen op te leggen kan toch investeren in en profiteren van duurzame energie van de zon. Burgers (maar ook bedrijven en instellingen) kunnen deelnemen aan een postcoderoosproject door samen, in coöperatief verband, te investeren in één gezamenlijk zonnedak dicht in de buurt. Door een speciale regeling van de overheid hoef je als deelnemer 15 jaar lang geen energiebelasting te betalen. Omdat de stroom van het zonnedak verkocht wordt aan een energiebedrijf kan een goed opgezet project voor alle deelnemers ook financieel aantrekkelijk zijn.

In de praktijk is de postcoderoosregeling (officieel de ‘Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek’) even ingewikkeld als de naam zelf. De regeling is door de overheid bedoeld om burgerinitiatieven te stimuleren, maar het vraagt wel veel van burgers die een initiatief oppakken. Zonder ervaring en (extern) advies en begeleiding is het eigenlijk geen doen.

Gelukkig laten actieve burgers en vrijwilligers zich hierdoor niet uit het veld slaan. Er zijn sinds begin 2017 in Zeeland zo’n 15-20 projecten gerealiseerd en de belangstelling neemt alleen maar toe. Er staan verschillende partijen klaar op een groepje initiatiefnemers te ondersteunen.

Postcoderoos 1.jpg


Rol Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds de introductie van de postcoderegeling actief betrokken bij het ondersteunen van Zeeuwse initiatieven. Het fonds heeft (zomer 2017) een extra financiële injectie gekregen van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) om de ontwikkeling van postcoderoosprojecten in Zeeland verder te versnellen. De inzet is om in twee jaar 35 projecten te realiseren.

Het Zeeuws Klimaatfonds stimuleert bestaande en nieuwe initiatieven met advies, communicatie en een financiële bijdrage uit het CO2-compensatiefonds. Het fonds werkt zo veel mogelijk samen met alle partijen die in Zeeland betrokken zijn bij de ontwikkeling van postcoderoosprojecten. Denk hierbij aan Zeeuwind, ZMf, Maak Onze Regio Duurzamer, Saman (Postcodestroom), EWSD (Energie Werkt op Schouwen Duiveland), Tholen Solar, Goed Energie Collectief PUUR, Enduris, Delta, gemeenten en dorpsraden.

We richten ons in dit project vooral op initiatiefnemers voor postcoderoosprojecten zoals dorpsraden, lokale burgerinitiatieven en werkgroepen en energie coöperaties. Ook dak-eigenaren die hun dak beschikbaar willen stellen (minstens 500 m2) voor een postcoderoosproject kunnen zich melden.


CO2-Compensatiefonds

Het Zeeuws Klimaatfonds heeft een model voor regionale CO2-compensatie ontwikkeld en werkt daar nu bijna 10 jaar mee om de energietransitie in Zeeland te versnellen. Postcoderoosprojecten dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot bij elektriciteitsproductie. Daarom heeft het fonds deze projecten erkend als CO2 compensatieprojecten. De financiële bijdragen van het fonds zijn mogelijk omdat onze deelnemers hun CO2-uitstoot via het fonds voor een deel willen compenseren.


Neem voor meer informatie over dit project contact op via mail.

Projectleider: Ad Phernambucq


Suggesties voor meer informatie en achtergronden:

Kennisplatform Hier Opgewekt biedt heel veel informatie, organiseert (landelijke) bijeenkomsten en biedt mogelijkheden voor E-learning.

Maak Onze Regio Duurzamer (MORD) geeft een overzicht van lopende en nieuwe projecten waarop belangstellende deelnemers kunnen inschrijven. Het betreft hier projecten die door MORD zelf begeleid worden.

Zeeuwind ondersteunt postcoderoos initiatieven die vanuit de leden ontstaan zijn.

Saman realiseert projecten met het model Postcodestroom

Delta ondersteunt ook postcoderoos initiatieven en levert stroom uit Zeeuwse postcoderoosprojecten aan haar klanten

Coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) combineert postcoderoosprojecten met sociale initiateven (mobiliteit) op het eiland

Tholen Solar ontwikkelt postcoderoosprojecten op Tholen en St Philipsland