Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds (volledig: Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds, afgekort: ZKF) is in 2009 opgericht om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Zeeuwse energiehuishouding. Tegenwoordig spreken we over de ‘energietransitie’.

Het fonds is opgezet als een stakeholdersmodel, waarbij verschillende segmenten van de Zeeuwse samenleving betrokken zijn. Bedrijven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers zijn vertegenwoordigd in bestuur en projectencommissie.

Het fonds heeft zelf geen personeel in dienst.
De algemene coördinatie en bureau zijn ondergebracht bij AdFair.

Formeel is het ZKF een stichting zonder winstoogmerk.

Samenwerking

Het Zeeuws Klimaatfonds steekt veel energie in samenwerking met andere partijen.
Het fonds vormt samen met Zeeuwind en de ZMF het Energieservicepunt Zeeland.
Daarnaast is het fonds deelnemer in het Zeeuws Energieakkoord en werkt het op nationaal niveau mee aan de ontwikkeling van de Green Deal Nationale koolstofmarkt.

Het werk van het fonds wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van deelnemers, fondsen en subsidieverstrekkers

Bestuur

De samenstelling van het bestuur:

Evert Damen Voorzitter
Jos Bongers Vicevoorzitter
Marco Ouwerkerk Secretaris
Wilfried Boonman Penningmeester
Krijn Jan Provoost Lid
Adrie van ‘t Westeinde Voorzitter projectencommissie

 Projectencommissie

De projectencommissie beoordeelt projectaanvragen en adviseert het bestuur

Adrie van ‘t Westeinde Voorzitter projectencommissie
Rob Augustijn
Catrinus Tuinstra
Arne Dorleijn
Ad Phernambucq Coördinator

Bureau 

logo adfair 147.jpg

Bureau AdFair (Ad Phernambucq)
verzorgt de algemene coördinatie van het fonds.
Contact: info@zeeuwsklimaatfonds.nl / 06-21428475