Contact met het Zeeuws Klimaatfonds

Voor alle contacten met het fonds, ook voor projectaanvragen:

info@zeeuwsklimaatfonds.nl
www.zeeuwsklimaatfonds.nl

Tel: 06-21428475 (Coördinator Ad Phernambucq)