Grens van € 100.000 gepasseerd in 2018

In 2018 heeft het Zeeuws Klimaatfonds (tot 1 december) € 104.000 aan financiële steun uitgekeerd of toegezegd aan 25 projecten in de provincie Zeeland. De stimulerende bijdragen van het fonds maken het mogelijk dat burgers, scholen, verenigingen en bedrijven samen ruim 1,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten of Ledverlichting. Daarmee heeft het fonds weer een stap gezet in de ontwikkeling van de energietransitie in Zeeland. In 2017 kwam de bijdrage van het fonds uit op € 89.000

Postcoderoosprojecten
De meeste steun (ruim € 77.000) gaat in 2018 naar in totaal tien postcoderoosprojecten. Dat zijn projecten waarbij een groep burgers, die binnen een bepaald postcodegebied wonen, samen investeren in zonnepanelen op een groot dak van een bedrijf of instelling in de buurt. Per project gaat het dan om 200-300 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van rond 75.000 Wp. Zo’n zonnedak levert ongeveer 68.000 kWh per jaar op. Deelnemers krijgen al naar gelang het aantal participaties (certificaten) in het project een korting op hun energieprijs thuis omdat ze de energiebelasting niet hoeven te betalen.

Deze wat ingewikkelde regeling is door de overheid ontworpen om burgers, die zelf geen panelen op hun eigen dak willen of kunnen installeren, te stimuleren ook in zonne-energie te investeren.
Met de ondersteuning van het Zeeuws Klimaatfonds (in adviezen en geld) kunnen deze projecten nu ook in Zeeland goed van de grond komen.

De postcoderoosprojecten zijn dit jaar verdeeld over zes Zeeuws gemeenten (Hulst, Sluis, Terneuzen en Veere tekenen er voor elk twee, Middelburg en Schouwen-Duiveland voor elk één)


Basisscholen
Scholen vormen een tweede doelgroep voor het fonds. Deze zomer zijn op vijf basisscholen in de gemeenten Goes en Noord Beveland in totaal 324 zonnepanelen geïnstalleerd. De bijdrage van het fonds hieraan was  € 6.930. Om meer scholen energie te laten besparen en zelf op te wekken is het project ‘Meer Energie in Scholen’ opgezet. Dit project is in het najaar van start gegaan en beoogt de komende twee jaar 20 Zeeuwse basisscholen te ondersteunen bij het realiseren van ambitieuze energiebesparingen.


VVE’s
Een nieuwe categorie aanvragen komt uit de hoek van VVE’s, de Verenging van huis- en appartement eigenaren. VVE’s hebben in bijna alle gevallen een aantal algemene voorzieningen waarvan de kosten over de leden worden uitgesmeerd. Dat geldt ook voor de energiekosten voor gezamenlijke voorzieningen als liften en verlichting van galerijen, trappenhuizen en garage. Steeds meer VVE’s gaan er toe over om de gezamenlijk energielasten te drukken door in zonnepanelen en ledverlichting te investeren. De terugverdientijd voor de PV panelen is in deze gevallen vaak ongunstig omdat de installatiekosten relatief hoog zijn en VVE’s ook de BTW moeten betalen. (Particulieren kunnen de BTW wel terugvragen.) Het fonds heeft € 3.500 bijgedragen aan twee VVE’s voor PV-projecten in Middelburg en Kapelle.


MKB
Het fonds keerde in 2018 € 13.000 uit aan vijf MKB-bedrijven in de gemeenten Sluis, Noord Beveland, Veere en Terneuzen. In alle gevallen ging het om investeringen in zonnepanelen met een terugverdientijd (TVT) van meer dan vijf jaar. Door de gunstige marktontwikkeling en de fiscale regelingen voor het MKB zal het fonds dit type projecten in 2019 niet verder meer ondersteunen.

 

Van Scouting tot Moskee
Overige bijdragen gingen naar verenigingen en stichtingen organisaties zoals Scouting (Bruinisse), een moskee (Middelburg) en sportaccommodaties. 


Nieuwe projecten

Initiatiefnemers van nieuwe projecten kunnen het best eerst via e-mail hun plannen melden. Het fonds neemt dan contact op. Het is belangrijk dat het project dan nog in een idee- of planfase verkeert. Projecten waarvoor de investeringsbeslissing al definitief is genomen voor het eerste contact met het fonds, komen niet in aanmerking. Projecten die SDE+ of ISDE subsidie ontvangen komen ook niet in aanmerking. De projectencommissie beoordeelt alle projecten aan de hand van een lijst met criteria en brengt vervolgens advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt het uiteindelijke besluit.

Nilsson Goes