Projecten

CO2 compensatie komt neer op het opheffen van de effecten van de CO2 uitstoot (van bedrijven, overheden en instellingen) op het klimaat. Dit wordt in praktijk bereikt door de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 op een andere plaats te voorkomen, waardoor de totale hoeveelheid CO2 per saldo niet toeneemt.

Bijna zonder uitzondering worden de projecten voor CO2 compensatie opgezet en uitgevoerd in het buitenland. Het Zeeuws Klimaatfonds is in dit opzicht uniek omdat de compensatie zo veel mogelijk plaatsvindt met projecten in Zeeland zelf.

Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat projecten voor iedereen zichtbaar, in de eigen omgeving worden uitgevoerd. Bovendien worden zo innovaties en de verduurzaming van de energiehuishouding in Zeeland zelf gestimuleerd. Zeeuwse projecten worden eerder haalbaar door een bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds.

Welke projecten komen in aanmerking?
Alle nieuwe projecten in Zeeland die de CO2-uitstoot verminderen, duurzame energie opwekken of CO2 op kunnen staan, komen in principe in aanmerking voor steun uit het fonds. Het fonds onderscheid verschillende typen projecten.

Omdat niet alle projecten evenveel effect hebben op de CO2-uitstoot, zal het fonds een afweging maken tussen verschillende opties. Hiervoor is een projectencommissie ingesteld. Deze commissie hanteert een aantal criteria waarop projecten beoordeeld worden.

Een belangrijke criterium is het principe van de ‘ additionaliteit’. Dit houdt in dat projecten financieel haalbaar worden gemaakt door de bijdrage van het fonds. Investeringen die zich in korte tijd terug verdienen of projecten die toch wel doorgaan komen niet snel in aanmerking. Additionaliteit kan ook betekenen dat de bijdrage van het fonds leidt tot een betere CO2-prestatie van een project.

Bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen die zelf een project op willen zetten, kunnen dit aanmelden bij het Zeeuws Klimaatfonds.