Het Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds zet zich in voor een duurzame energiehuishouding in Zeeland.

Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert CO2 compensatie voor Zeeuwse bedrijven, overheden, organisaties en grote evenementen. Het fonds werkt daarbij met een uniek model om de CO2-uitstoot in eigen omgeving te compenseren (Domestic Offset) met projecten die een meerwaarde hebben voor de regio en de regionale economie. Het fonds ondersteunt concrete en zichtbare projecten die in Zeeland het energieverbruik reduceren, duurzame energie opwekken of CO2 vastleggen.

Het fonds initieert en ontwikkelt tevens vernieuwende energieprojecten en werkt daarin samen met uiteenlopende partners. Voorbeelden van deze projecten zijn 'Duurzaam Diekendamme', 'Tank aan de Toekomst',  het Energie Servicepunt Zeeland en 'Energieke Sportverenigingen'. Op Europees niveau is het fonds deelnemer in ACE (Academy of Champions for Energy). 

Actueel:

Zeeuws Klimaatfonds mede-initiatiefnemer van Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Het Zeeuws Klimaatfonds is mede-initiatiefnemer en penvoerder van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Hiermee gaan het Rijk, bedrijven, natuur- en milieu organisaties en lokale klimaatinitiatieven de samenwerking aan om CO2-reductie in sectoren buiten de Europese Emissiemarkt te verhandelen. Dit moet een steun in de rug bieden voor lokale klimaatprojecten. De Green Deal is gepresenteerd op 26 oktober tijdens de Nationale Klimaattop 2016.


Zeeuws Klimaafonds kritisch over sjoemelstroom overheden

Het Zeeuws Klimaatfonds heeft kritische kanttekeningen geplaats bij de manier waarop met name overheden hun energie inkopen ‘vergroenen’. De gangbare praktijk is dat overwegend grijze stroom en aardgas wordt ingekocht. Op papier wordt dit voor een deel ‘vergroend ’met goedkope Garanties van Oorsprong (GvO’s) en CO2- credits uit buitenlands projecten. Per saldo wordt de veroorzaakte CO2 uitstoot hiermee niet gecompenseerd. Kijk hier voor de toelichting. 

  

 
Meer goed nieuws

 

Het Zeeuws Klimaatfonds biedt CO2-compensatie binnen Zeeland