Het Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds zet zich in voor de duurzame energietransitie in Zeeland.

Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert CO2 compensatie voor Zeeuwse bedrijven, overheden, organisaties en grote evenementen. Het fonds werkt daarbij met een uniek model om de CO2-uitstoot in eigen omgeving te compenseren (Domestic Offset) met projecten die een meerwaarde hebben voor de regio en de regionale economie. Het fonds ondersteunt concrete en zichtbare projecten die in Zeeland het energieverbruik reduceren, duurzame energie opwekken of CO2 vastleggen.

Het fonds initieert en ontwikkelt vernieuwende energieprojecten en werkt daarin samen met uiteenlopende partners. Voorbeelden zijn het Energieservicepunt Zeeland, het Zeeuws Energieakkoord, 'Tank aan de Toekomst','Energieke Sportverenigingen' en 'Meer Energie in Scholen'. 

Actueel:

 

Grens van € 100.000 gepasseerd in 2018

In 2018 heeft het Zeeuws Klimaatfonds (tot 1 december) € 104.000 aan financiële steun uitgekeerd of toegezegd aan 25 projecten in de provincie Zeeland. De stimulerende bijdragen van het fonds maken het mogelijk dat burgers, scholen, verenigingen en bedrijven samen ruim 1,2 miljoen euro investeren in duurzame energieprojecten of Ledverlichting. Daarmee heeft het fonds weer een stap gezet in de ontwikkeling van de energietransitie in Zeeland. In 2017 kwam de bijdrage van het fonds uit op € 89.000. Lees verder... 


Evert Damen nieuwe voorzitter Zeeuws Klimaatfonds

11 mei 2018
Evert Damen is de nieuwe voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds. Hij volgt hiermee Pieter Vollaard op, die het bestuur van het fonds vanaf de start in 2009 heeft geleid. Evert Damen zal zich vooral inzetten voor de verbreding van de steun aan het fonds en een goede samenwerking met alle partijen die zich in Zeeland inzetten voor de energietransitie.
Lees meer onder actueel

 

Nieuwsbrief: Gemeenten aan zet in energietransitie

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De uitkomsten zijn straks medebepalend voor de snelheid van de energietransitie in Zeeland.Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol. En hebben ze een voorbeeldfunctie.

Zo besluiten gemeenten op dit moment wat voor soort stroom en gas ze zelf inkopen voor het komend jaar.
Grijs of Groen, of ergens tussenin? Gelukkig besluiten steeds meer Zeeuwse gemeenten deel te nemen aan het Zeeuws Klimaatfonds. De bijdragen aan het fonds leiden tot een tienvoud aan investeringen in duurzame energieprojecten in de eigen regio. In de Nieuwsbrief staan nog meer voorbeelden van hoe het fonds het beleid van gemeenten kan ondersteunen en versterken.

En, het wordt kouder komende week; wordt het schaatsen op natuurijs of zullen we in de toekomst vooral aangewezen zijn op kunstijs? Lees het in de Nieuwsbrief van het Zeeuws Klimaatfonds.

Locale duurzame energieinitiatieven in de lift

Lokale initiatieven voor duurzame energie weten het Zeeuws Klimaatfonds steeds beter te vinden. 
In 2017 zijn 25 projectaanvragen ingediend. Bijna de helft daarvan zijn zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’. Hierbij investeren burgers met elkaar in coöperatief verband in een gezamenlijk zonne-energieproject op één groot dak of zonneweide. In totaal gaat het om investeringen van bijna 1 miljoen euro. Het fonds heeft hiervoor een bijdrage van ruim € 87.000 beschikbaar gesteld om deze projecten financieel haalbaar te maken. lees verder

 

 

 Meer goed nieuws

 

Het Zeeuws Klimaatfonds biedt CO2-compensatie binnen Zeeland