Het Zeeuws Klimaatfonds

Het Zeeuws Klimaatfonds zet zich in voor de duurzame energietransitie in Zeeland.

Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert CO2 compensatie voor Zeeuwse bedrijven, overheden, organisaties en grote evenementen. Het fonds werkt daarbij met een uniek model om de CO2-uitstoot in eigen omgeving te compenseren (Domestic Offset) met projecten die een meerwaarde hebben voor de regio en de regionale economie. Het fonds ondersteunt concrete en zichtbare projecten die in Zeeland het energieverbruik reduceren, duurzame energie opwekken of CO2 vastleggen.

Het fonds initieert en ontwikkelt vernieuwende energieprojecten en werkt daarin samen met uiteenlopende partners. Voorbeelden zijn het Energieservicepunt Zeeland, het Zeeuws Energieakkoord, 'Tank aan de Toekomst' en 'Energieke Sportverenigingen'. Op Europees niveau is het fonds deelnemer in ACE (Academy of Champions for Energy). 

Actueel:


Locale duurzame energieinitiatieven in de lift

Lokale initiatieven voor duurzame energie weten het Zeeuws Klimaatfonds steeds beter te vinden. 
Tot eind september zijn dit jaar 23 projectaanvragen ingediend. Bijna de helft daarvan zijn zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’. Hierbij investeren burgers met elkaar in coöperatief verband in een gezamenlijk zonne-energieproject op één groot dak of zonneweide. In totaal gaat het om investeringen van bijna 1 miljoen euro. Het fonds heeft hiervoor een bijdrage van ruim € 87.000 beschikbaar gesteld om deze projecten financieel haalbaar te maken. lees verder


Green Deal Nationale Koolstofmarkt van start
 

Op donderdag 11 mei is in de perszaal van het Ministerie van I&M een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. Namens de Nederlandse regering zette Sharon Dijksma haar handtekening. Pieter Vollaard tekende als voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds. lees verder

 

 
Meer goed nieuws

 

Het Zeeuws Klimaatfonds biedt CO2-compensatie binnen Zeeland