Organisatie

Het Zeeuws Klimaatfonds is een stichting (sinds eind 2009).

De organisatie heeft een onafhankelijk bestuur, maar bestaat wel uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en stakeholder van het fonds.
Voor het beoordelen en het adviezen van het bestuur is een technische projectencommissie ingesteld.
Bestuur en projectencommissie worden ondersteund door een uitvoerend bureau. Het uitvoerend bureau is ondergebracht bij AdFair.

Bestuur

Voorzitter Evert Damen
Secretaris Marco Ouwerkerk
Penningmeester Wilfried Boonman
Leden

Willem Ginjaar
Jos Bongers
Adrie van ´t Westeinde

Adviseur  Pieter Vollaard

 

Projectencommissie

Voorzitter Adrie van 't Westeinde
Leden Arne Dorleijn
Catrinus Tuinstra
Rob Augustijn
Ad Phernambucq

Bureau en algemene coordinatie

AdFair Ad Phernambucq

 


Zeeuws Klimaatfonds
p/a Oud Ovezandseweg 2a
4441 TG Ovezande
tel: 06-21428475 (Ad Phernambucq)
info@zeeuwsklimaatfonds.nl
www.zeeuwsklimaatfonds.nl
Kvk: 20164336
IBAN: NL03RABO01560.49.139

De foto'sop de achtergrond van deze site zijn beschikbaar gesteld door Het Zeeuwse Landschap en Lex kattenwinkel.

Het Zeeuws Klimaatfonds wordt mede mogelijk gemaakt door Movenience.