CO2-compensatie

De uitdaging
Om de mondiale klimaatveranderingen in de komende eeuw te beheersen mag de temperatuurstijging als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen niet meer dan 2 graden bedragen. Hiervoor zijn tijdens de laatste klimaattop in Kopenhagen internationale afspraken gemaakt. Om dit te kunnen bereiken, moet de wereldwijde CO2 uitstoot fors beperkt worden; met 20 procent in de komende tien jaar, tot wel 80 procent in 2050.

Deze uitdaging is enorm. Hoe kunnen we in betrekkelijk korte tijd een ommezwaai maken van een energiehuishouding die hoofdzakelijk gebaseerd is op fossiele brandstoffen naar een die vooral op duurzame bronnen als wind, water en zon is aangewezen? Hoe kunnen we bereiken dat De CO2 uitstoot niet groeit, maar krimpt?

De Internationale klimaatonderhandelingen verlopen helaas uiterst moeizaam. Wordt er wel voldoende voortgang geboekt om het tij te kunnen keren? En haalt ook Nederland zelf wel de doelstellingen om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten en 20 % van onze energie duurzaam op te wekken?

Een groeiende groep bedrijven, organisaties en lagere overheden voelen zich verantwoordelijk en willen zelf bijdragen aan het verminderen van de CO2 belasting en overstappen op energie uit duurzame bronnen. Ze streven daarbij naar een ‘klimaatneutrale’ bedrijfsvoering.

Een CO2 of klimaatneutrale bedrijfsvoering vraagt om een stappenplan. (link naar ‘stappenplan). CO2 compensatie vormt hierbij het laatste sluitstuk.

Principe van CO2 compensatie
Het principe van CO2 compensatie werkt als volgt. Een bedrijf of andere organisatie berekent aan de hand van het energieverbruik (elektriciteit, gas, brandstoffen) de CO2 uitstoot over een heel jaar.

Op deze site kan dit gemakkelijk met de CO2-calculator. CO2 compensatie komt neer op het opheffen van de effecten van deze CO2 uitstoot voor het klimaat. Dit wordt bereikt door de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 op een andere plaats (in eigen land of elders op de wereld) te voorkomen, waardoor de totale hoeveelheid CO2 per saldo niet toeneemt.

Een bedrijf dat zijn CO2 uitstoot wil compenseren betaalt hiervoor een bepaald bedrag (€ 15-25 per ton). Met dit geld worden projecten ondersteund die eenzelfde hoeveelheid CO2 emissie voorkomen of vastleggen. In de praktijk gaat het hierbij aanplanten van bossen (die CO2 uit de atmosfeer opnemen), projecten voor de opwekking van duurzame energie of het vervangen van inefficiënte fossiele energiecentrales door typen met een hoger rendement. De compensatieprojecten kunnen overal ter wereld opgezet worden.

Projecten die CO2 vastleggen (zoals groeiende bomen) of CO2 uitstoot voorkomen (productie van duurzame energie in plaats van fossiele energie) leveren zogenaamde CO2-credits op. Deze CO2 -credits zijn geld waard omdat bedrijven die CO2 willen compenseren hiervoor betalen.

Meer informatie over CO2 of klimaatcompensatie

CO2 compensatie in Nederland
De mogelijkheden om op vrijwillige basis CO2 te compenseren zijn in enkele jaren flink toegenomen. Verschillende bedrijven en ontwikkelingsorganisaties bieden CO2-compensatie aan. MilieuCentraal geeft hiervan een overzicht. Bijna zonder uitzondering worden de projecten voor CO2 compensatie uitgevoerd in het buitenland.

Het Zeeuws Klimaatfonds is in dit opzicht uniek omdat de compensatie zo veel mogelijk plaatsvindt met projecten in Zeeland zelf. Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat projecten voor iedereen zichtbaar, in de eigen omgeving worden uitgevoerd. Bovendien worden zo innovaties en de verduurzaming van de energiehuishouding in Zeeland zelf gestimuleerd. Zeeuwse projecten worden eerder haalbaar door een bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds.