Zeeuwse ACE Awards

€ 5.000 voor de winnaar van de Zeeuwse ACE Award

’s- Heer Hendrikskindren is als ‘beste duurzame dorp’ overall winnaar geworden van de Zeeuwse ACE Awards. In de categorie ‘het beste energieproject’ is de Middelburgse voetbalvereniging F.C. Dauwendaele als winnaar uit de bus gekomen. Deze twee Zeeuwse energie-initiatieven ontvingen op 11 juni de felicitaties van gedeputeerde Ben de Reu tijdens een bijeenkomst ‘Duurzame dorpen van Zeeland’ dat deel uitmaakt van de regiotour van Urgenda.

Naast eeuwige roem en een plek in de Europese finale in november voor beide initiatieven, was er ook een geldprijs. Deze ging naar ’s -Heer Hendrikskinderen. Het dorp ontvangt € 5.000 van het Zeeuws Klimaatfonds voor een duurzaam energieproject op het dorp. In totaal waren er zes genomineerden.

Volgens de juryvoorzitter van de Zeeuwse ACE Awards, Pieter Vollaard van het Zeeuws Klimaatfonds, stak het dorp ’s-Heer Hendrikskinderen er met kop en schouders bovenuit. Het dorpsplan ‘Schreinskinderen kijkt vooruit’ en specifiek het onderdeel het energiezuinig, comfortabel en levensloopbestendig maken van de woning, kenmerkt zich door een integrale en zeer professionele aanpak. Tel je daarbij op de grote en actieve betrokkenheid van het dorp, dan heb je een krachtig initiatief met toekomst. Zij is daarmee een goed voorbeeld voor andere dorpen en wijken.

Ook van het initiatief van F.C. Dauwendaele was de jury zeer gecharmeerd. Hoewel de uitvoering van het project nog niet in een vergevorderd stadium is, ligt er wel een heel enthousiasmerend plan, geschreven door de jonge leden van de voetbalvereniging. Zij willen niet alleen aan de slag in hun eigen voetbalvereniging, maar ook de wijk, de sponsors en andere stakeholders erbij betrekken en de duurzame boodschap uitdragen. Hiermee sluiten ze concreet aan bij de ambitie van de stad Middelburg om in 2050 volledig energie-neutraal te zijn.

De Zeeuwse ACE Awards maakt onderdeel uit van een Europees project waaraan 10 internationale partners meedoen. ACE richt zich op initiatieven van burgers en lokale gemeenschappen die zelf het heft in handen nemen om op lokaal niveau energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Om de voorlopers in het zonnetje te zetten, zijn de ACE-Awards ingesteld. De Europese finale vindt plaats op 28 november in Arnhem.

Het ACE project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds (Interreg IVB).
Meer informatie over ACE op
www. aceforenergy.eu