Nieuws

Op donderdag 11 mei is in de perszaal van het Ministerie van I&M een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. Namens de Nederlandse regering zette Sharon Dijksma haar handtekening. Pieter Vollaard tekende als voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint...

Postcoderoosprojecten zijn ineens ‘hot’ in Zeeland. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft het eerste project – van Duurzaam Groede in Schoondijke – een bijdrage verleend van ruim € 7.500. Sinds januari 2017 is dit project operationeel. Een handvol nieuwe projecten is in voorbereiding. Het fonds heeft een presentatie gemaakt voor groepen die met een...

Het Zeeuws Klimaatfonds is mede-initiatiefnemer en penvoerder van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Hiermee gaan het Rijk, bedrijven, natuur- en milieu organisaties en lokale klimaatinitiatieven de samenwerking aan om CO2-reductie in sectoren buiten de Europese Emissiemarkt te verhandelen. Dit moet een steun in de rug bieden voor lokale klimaatprojecten. De Green Deal is...

Zeeuws Klimaatfonds biedt kansen voor kleinschalige projecten

Meer zonnepanelen mogelijk voor Zeeuwse bedrijven en instellingen


Het tempo waarin MKB bedrijven en instellingen zelf meer duurzame energie opwekken met zonnepanelen is niet hoog. Dat komt omdat er op dit moment geen passende subsidieregeling van kracht is. In Zeeland kunnen...

 Het Zeeuws Klimaatfonds heeft kritische kanttekeningen geplaats bij de manier waarop met name overheden hun energie inkopen ‘vergroenen’. De gangbare praktijk is dat overwegend grijze stroom en aardgas wordt ingekocht. Op papier wordt dit voor een deel ‘vergroend ’met goedkope Garanties van Oorsprong (GvO’s) en CO2- credits uit buitenlands projecten. Per...