Record aantal aanvragen bij Zeeuws Klimaatfonds

 Lokale energie initiatieven in de lift

Lokale initiatieven voor duurzame energie weten het Zeeuws Klimaatfonds steeds beter te vinden.
Tot eind september zijn dit jaar 23 projectaanvragen ingediend. Bijna de helft daarvan zijn zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’. Hierbij investeren burgers met elkaar in coöperatief verband in een gezamenlijk zonne-energieproject op één groot dak of zonneweide. In totaal gaat het om investeringen van bijna 1 miljoen euro. Het fonds heeft hiervoor een bijdrage van ruim € 87.000 beschikbaar gesteld om deze projecten financieel haalbaar te maken.

Vorig jaar werden er over het hele jaar 17 aanvragen bij het fonds ingediend. Daarvoor heeft het fonds € 50.000 uitgekeerd. De totale projectinvesteringen bedroegen daarbij € 680.000. Deze projecten zorgen er samen voor dat er de komende jaren 3.500 ton CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Bij realisatie van alle projecten in 2017 gaat het om bijna 6.400 ton per jaar.

De inzet van het fonds is om in Zeeland zo veel lokale duurzame energieprojecten mogelijk te maken met adviezen en financiële steun. Daarbij is het fonds afhankelijk van voldoende inkomsten. Die inkomsten bestaan uit bijdragen van deelnemende partijen, waaronder de provincie Zeeland, Zeeland Seaports, enkele gemeenten, bedrijven en evenementen. In totaal zo’n 35 partijen.
Deze deelnemers kunnen via het fonds hun eigen CO2 uitstoot geheel of gedeeltelijk compenseren en storten daarvoor € 25 per ton CO2-uitstoot in het fonds.

De verwachte inkomsten voor dit jaar worden geraamd op € 65.000. Dat betekent dat het fonds nu meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Dit kan gevolgen hebben voor nieuwe projectaanvragen.
Met name bij de postcoderosprojecten is de bijdrage van het fonds cruciaal voor een sluitende businesscase. Zonder de bijdrage van het fonds, die neerkomt op 10% van de investeringskosten voor de zonnepanelen, komen dit soort projecten niet van de grond in Zeeland.

Het fonds doet met name een beroep op de Zeeuwse gemeenten om zich aan te sluiten en meer bij te dragen aan het fonds. Zeeuwse gemeenten geven zonder uitzondering aan dat ze het stimuleren van lokale energie-initiatieven belangrijk te vinden. Het Zeeuws Klimaatfonds helpt juist deze initiatieven van de grond te komen en financieel haalbaar te maken. Van de 13 Zeeuwse gemeenten compenseren echter maar vier gemeenten (Goes, Middelburg, Kapelle en Borsele) een deel van hun CO2-uitstoot via het fonds. Nog eens twee gemeenten zijn wel aangesloten bij het fonds (en betalen hun lidmaatschapsgeld) maar dragen niet financieel bij aan het projectenfonds.


Het fonds heeft een en ander op een rijtje gezet en constateert dat sommige gemeenten relatief veel profiteren van het fonds, maar niets of weinig bijdragen. Enkele gemeentebesturen (Sluis, Schouwen- Duiveland) hebben hierover al een brief van het fonds ontvangen. De gemeenten Sluis en Terneuzen hebben inmiddels besloten zich bij het fonds aan te sluiten. Het is nu wachten op de overige gemeenten.