Project Energieke Sportverenigingen

Het project ´Energieke Sportverenigingen´ in de gemeente Borsele is in het najaar van 2014 van start gegaan.
Het project is een samenwerking van de gemeente Borsele en het Zeeuws Klimaatfonds.

Doel van het project is om het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de energiekosten van sportverenigingen flink te verlagen.

De volgende verenigingen nemen deel aan het project:
- VV De Patrijzen
- VV Kwadendamme
- SV Nieuwdorp
- Tebo
- TV Tenissen
- TV 't Hellewoud
- Luctor '88
- VV LeBo
- SV Heinkenszand
- St Voetbal Tennis Ovezande
- TV Goblin
- SV Apollo

Inmiddels zijn de meeste accommodaties van zonnepanelen voorzien. In enkele gavallen worden ook zonnecollectoren voor warm water geplaatst. Door de zomerstop bij voetbalverenigingen is dit vaak niet rendabel. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor LED-verldverlichting

 

Bestanden en presentaties:

Deelnemerslijst
Energie Zelfscan voor sportverenigingen 

Presentaties 13 oktober:
- Presentatie Ad Phernambucq (Zeeuws Klimaatfonds)
- Presentatie Marcel Aanen (Gemeente Borsele)

Presentaties 18 november:
- Presentatie overzichtstabel energieverbruik sportverenigingen
- Presentatie Delta Verbindt Sport

Presentaties 20 januari:
- Presentatie Sjaak Vogel (Delta)
 - Presentatie Joran de Wiite (VV Wolfaartsdijk en LuxImprove)
Tabel energiegebruik en kosten 20-1-2015

Presentaties 25 maart:
- Presentatie Ad Phernambucq over het Plan van Aanpak
- Presentatie Marcel Aanen over uitgangspunten en voorwaarden aanbod gemeente

16 september 2015 .
- Rijksregeling subsidie 'Energiebesparende maatregelen bij Sportaccommodaties
Afgesproken is dat deelnemers hun plan van aanpak voor inleveren.
In de tussentijd zijn er mogelijkheden voor advies en feedback. Neem hiervoor contact op met Marcel Aanen of Ad Phernambucq

 

Algemene Informatie over het project

Het project ‘Energieke Sportverenigingen Borsele’ bestaat drie onderdelen:
1. het plaatsen van PV panelen en zonnecollectoren op de bebouwing
2. Het opzetten van energie beheer (met een plan en een coördinator)
3. Een onderlinge wedstrijd met een prijs.

1. PV panelen en zonnecollectoren
De gemeente Borsele heeft een investeringsfonds ingesteld om binnen de gemeente duurzame investeringen te kunnen doen in ‘maatschappelijk vastgoed’ . Ook voor sportverenigingen met een eigen accommodatie heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen sportaccommodaties van voetbal- en tennisverenigingen van PV panelen (stroom) en warmwatercollectoren voorzien worden. Daarvoor wordt eerst gekeken of die huidige accommodatie en installatie wel geschikt zijn en of het de moeite (en het geld) waard is.
Dit traject wordt door de gemeente getrokken en in goed overleg uitgevoerd. Dit onderdeel kan voor de zomervakantie in 2015 afgerond worden.
Het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren kan een flinke besparing opleveren in het energiegebruik en de energiekosten, die elk jaar weer terugkeren. De winst kan nog (veel) groter worden door ook de huidige energiehuishouding van de verenigingen eens goed tegen het licht te houden. Hierbij komen de mogelijkheden voor energiebesparing in beeld en kan een plan van aanpak gemaakt worden om energieverspilling tegen te gaan en zuinig om te gaan met de beschikbare energie. Dweilen met de kraan open heeft immer weinig zin. Hiervoor is het tweede onderdeel van dit project: het opzetten van een energieplan.

2. Het opzetten van energiebeheer met een coördinator en plan van aanpak
Dit onderdeel bestaat uit een traject waarbij de sportverenigingen die aan het project deelnemen een ‘energiecoördinator’ aanwijzen. Voor de energiecoördinatoren worden drie of vier bijeenkomsten en een excursie georganiseerd. Hierbij ontstaat een goed inzicht in het (huidige) energieverbruik, de kosten en de besparingsmogelijkheden van elke vereniging. Dat moet leiden tot een plan van aanpak of een actiepuntenlijst (per vereniging) om energiebesparing te realiseren. Een apart aandachtspunt is de veldverlichting.
Dit onderdeel wordt verzorgt door het Zeeuws Klimaatfonds en loopt van oktober 2014 tot aan de zomer van 2015)

3. De wedstrijd
Het energieverbruik wordt ook bepaald door gedrag. Door bewust om te gaan met energie kan (veel) energie bespaard worden. Dat geld voor elke organisatie, dus ook voor verenigingen en huishoudens. De wedstrijd is er op gericht om de leden bij het energieproject van de vereniging te betrekken. De uitdaging is om de acties voor energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie in de vereniging door te trekken naar de leden. De vereniging die daar het beste in slaagt krijgt een prijs. Hieraan is een bedrag gekoppeld waarmee de vereniging een feestje kan organiseren. Een jury wordt ingesteld om de winnaar aan te wijzen.

Onze doelstelling is dat minstens 8-10 sportvereniging aan alle onderdelen van het project meedoen. Het plaatsen van zonnepalen en collectoren kan op alle accommodaties waar dat technisch mogelijk en zinvol is. Dat zijn er naar schatting circa 15. Dat betekent dat niet alle sportverenigingen aan alle onderdelen van dit project mee zullen of kunnen doen. Er is ook geen sprake van een verplichting om aan alle onderdelen mee te doen. In de eerste algemene voorlichtingsbijeenkomst zullen we de belangstelling van alle uitgenodigde verenigingen peilen en de aanmelding openstellen.

Voor meer informatie:
Gemeente Borsele:
Marcel Aanen,
Beleidsmedewerker energie/duurzame ontwikkeling
Tel: 0113-238488, MAanen@Borsele.nl
Zeeuws Klimaatfonds
Ad Phernambucq
Tel 06-21428475, info@zeeuwsklimaatfonds.nl