Postcoderoos komt tot bloei in Zeeland

Postcoderoosprojecten zijn ineens ‘hot’ in Zeeland. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft het eerste project – van Duurzaam Groede in Schoondijke – een bijdrage verleend van ruim € 7.500. Sinds januari 2017 is dit project operationeel. Een handvol nieuwe projecten is in voorbereiding. Het fonds heeft een presentatie gemaakt voor groepen die met een postcoderosproject aan de slag willen.

Bij een postcoderoosproject investeren burgers en bedrijven in een gezamenlijk zonne-energieproject op één groot dak. Daarmee is de ‘postcoderoos’ een alternatief voor iedereen die geen zonnepanelen op eigen dak wil of kan plaatsen, maar wel zelf duurzame energie op wil wekken en gebruiken. Bedrijven die hun dak beschikbaar stellen profiteren van een goedkoper stroomtarief en vervullen daarnaast een maatschappelijke functie. Twee vliegen in één klap.

Veel bedrijven hebben een royaal dak waarmee eigenlijk te weinig gebeurt. Het houdt de regen buiten en de warmte binnen, maar daar houdt het dan ook op. Zonde eigenlijk, want op elke vierkante meter valt jaarlijks zo’n 1.000 kWh aan zonne-energie. Met zonnepalen kan elektrische energie worden opgewekt. In veel gevallen is dat een aantrekkelijke optie omdat de investering zich snel terugverdient. Bij veel particulieren en bedrijven is het kwartje al gevallen en zijn de panelen op hun dak geplaatst.
Maar niet iedereen heeft een geschikt eigen dak. Het staat niet goed op de zon gericht, er valt te veel schaduw op of de dakeigenaar vindt de panelen ronduit lelijk. Ook in de huursector is zijn er belemmeringen. Daarom is er de postcoderegeling. Daarbij investeert een groep particulieren, al dan niet in combinatie met bedrijven, samen in zonnepanelen ‘op het dak van een ander’.

12 eurocent voordeel per kWh
De regeling dankt zijn bijzondere naam aan één van de regels voor dit type projecten. De deelnemers aan zo’n project moeten gevestigd zijn in hetzelfde postcodegebied als het dak waarop de panelen liggen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden. In de praktijk levert dat een kaartje op lijkt op een roos, waarbij het dak in het bloemhart ligt. De officiële benaming voor de regeling is ‘Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek’.
Kortweg komt deze regeling er op neer dat deelnemers in zo’n project geen energiebelasting hoeven te betalen over de stroom die ze op deze manier zelf opwekken. In de eerste schijf, tot 10.000 kWh, gaat het om maar liefst ruim 12 eurocent per kWh. Dat geldt niet alleen voor particuliere huishoudens, waarvoor het gebruik gemiddeld rond 3500 kWh schommelt, maar ook voor bedrijven, die aanzienlijk meer gebruiken.

Primeur
Tot voor kort was de regeling, die al vanaf 2014 van kracht is, niet echt interessant omdat het belastingvoordeel aanvankelijk te beperkt was. Nu er sprake is van een volledige kwijtschelding van de energiebelasting over een gegarandeerde periode van 15 jaar, komt de postcoderoos plotseling tot bloei. In Zeeland zijn de eerste projecten inmiddels gerealiseerd en staan er nog serie op stapel.
Duurzaam Groede, een werkgroep die zich me succes inzet voor duurzaamheid in deze gelijknamige dorp, had in januari de primeur met een project van 290 zonnepanelen op het dak van Hydrauvision in Schoondijke.

Ontzorgen
De regeling voor postcoderoosprojecten is ingesteld om lokale burgerinitiatieven op het terrein van duurzame energie te stimuleren. Alles bij elkaar is het een heel traject waarbij veel komt kijken. Zo moet er een coöperatie opgericht worden en besluiten genomen worden over fikse investeringen. Een groepje vrijwilligers kan zich hieraan gemakkelijk vertillen. Daarom zijn er in Zeeland verschillende partijen die deze burgerinitiatieven ondersteunen met adviezen tot en met een volledige ‘ontzorgpakket’. Denk hierbij aan Delta, Maak Onze Regio Duurzamer, Zeeuwind, Saman, het Energieservicepunt Zeeland en het Zeeuws Klimaatfonds.

Het Zeeuws Klimaatfonds steunt postcoderoosprojecten waar mogelijk ook financieel met een bijdrage van ongeveer 10% van de totale investeringssom.