Nieuwsbrief: Gemeenten aan zet in energietransitie

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een spannende periode.
De uitkomsten zijn straks medebepalend voor de snelheid van de energietransitie in Zeeland.
Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol. En hebben ze een voorbeeldfunctie.

Zo besluiten gemeenten op dit moment wat voor soort stroom en gas ze zelf inkopen voor het komend jaar.
Grijs of Groen, of ergens tussenin?
Gelukkig besluiten steeds meer Zeeuwse gemeenten deel te nemen aan het Zeeuws Klimaatfonds.
De bijdragen aan het fonds leiden tot een tienvoud aan investeringen in duurzame energieprojecten in de eigen regio.
In bijgaande Nieuwsbrief staan nog meer voorbeelden van hoe het fonds het beleid van gemeenten kan ondersteunen en versterken.

En, het wordt kouder; wordt het schaatsen op natuurijs of zullen we in de toekomst vooral aangewezen zijn op kunstijs?

Lees het in de Nieuwsbrief van het Zeeuws Klimaatfonds