Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt van start

Op donderdag 11 mei is in de perszaal van het Ministerie van I&M een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. Namens de Nederlandse regering zette Sharon Dijksma haar handtekening. Pieter Vollaard tekende als voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint reduceren. Vanaf vandaag kan dat ook gebeuren door te investeren in Nederlandse projecten. Initiatiefnemers van dat soort projecten zijn al direct betrokken bij dit initiatief zodat er al meteen gehandeld kan worden. Daarnaast zijn ook enkele lokale klimaatfondsen betrokken die al ervaring hebben met deze manier van werken en bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen plaatsen op daken van scholen met financiering van lokale ondernemingen die op die manier klimaatneutraal kunnen werken.
Dit vrijwillige systeem zal naast het bekende Europese Emissiehandelsysteem bestaan waar circa 400 Nederlandse bedrijven verplicht aan deelnemen.

De Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt heeft als doel de levensvatbaarheid van een nationale markt te testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal 500.000 ton CO2 per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd gaan aansluiten zal de reductie uiteraard meer worden.

Deelnemende partijen:
CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V, Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag,
Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.