Evert Damen nieuwe voorzitter Zeeuws Klimaatfonds

11 mei 2018
Evert Damen is de nieuwe voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds. Hij volgt hiermee Pieter Vollaard op, die het bestuur van het fonds vanaf de start in 2009 heeft geleid. Evert Damen zal zich vooral inzetten voor de verbreding van de steun aan het fonds en een goede samenwerking met alle partijen die zich in Zeeland inzetten voor de energietransitie.

Op dit moment telt het fonds zo’n 35 deelnemende partijen die jaarlijks samen € 75.000 in het fonds storten. Hiermee compenseren ze (een deel van) de CO2 uitstoot van hun bedrijfsvoering. Het geld van het fonds wordt ingezet om meer duurzame energieprojecten in Zeeland mogelijk te maken. De aanvragen om financiële steun uit het fonds vanuit de Zeeuwse samenleving groeien echter harder dan de inkomsten. Deze trend is al twee jaar geleden ingezet en hangt samen met de opkomst van steeds meer burgerinitiatieven om duurzame energieprojecten op te zetten.

Zeeland liep aanvankelijk achter bij deze landelijk trend, maar is nu aan een inhaalrace bezig. Vooral de zogenaamde Postcoderoosprojecten, waarbij burgers samen investeren in een zonnepanelen op een groot dak in de buurt, nemen snel in populariteit toe. Om deze initiatieven mogelijk te maken is steun vanuit het fonds (met informatie, advies en geld) van groot belang. Het fonds wil de komende paar jaar de inzet voor de energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij (basis)scholen en ander maatschappelijk vastgoed nog verder vergroten. Daarvoor heeft het fonds meer armslag en steun nodig van partijen die het fonds steunen.

Het bestuur van het Zeeuws Klimaatfonds bestaat uit vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Evert Damen, wethouder in de gemeente Kapelle, vertegenwoordigt de Zeeuwse gemeenten, maar doet dat wel op persoonlijke titel, evenals de andere bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund door een projectencommissie en een algemeen coördinator (Ad Phernambucq).