Nieuws

 Lokale energie initiatieven in de lift

Lokale initiatieven voor duurzame energie weten het Zeeuws Klimaatfonds steeds beter te vinden.
Tot eind september zijn dit jaar 23 projectaanvragen ingediend. Bijna de helft daarvan zijn zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’. Hierbij investeren burgers met elkaar in coöperatief...

Het Zeeuws Klimaatfonds zit in de lift. In de laatste Nieuwsbrief (voorjaar 2017) wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het fonds in de afgelopen drie jaar. Het fonds heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een Green Deal voor CO2 compensatie met projecten in eigen land. Nu zet het fonds in op het ondersteunen van burgersinitiatieven, zoals postcoderoosprojecten. 
...

Op donderdag 11 mei is in de perszaal van het Ministerie van I&M een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. Namens de Nederlandse regering zette Sharon Dijksma haar handtekening. Pieter Vollaard tekende als voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint...

Postcoderoosprojecten zijn ineens ‘hot’ in Zeeland. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft het eerste project – van Duurzaam Groede in Schoondijke – een bijdrage verleend van ruim € 7.500. Sinds januari 2017 is dit project operationeel. Een handvol nieuwe projecten is in voorbereiding. Het fonds heeft een presentatie gemaakt voor groepen die met een...

Het Zeeuws Klimaatfonds is mede-initiatiefnemer en penvoerder van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Hiermee gaan het Rijk, bedrijven, natuur- en milieu organisaties en lokale klimaatinitiatieven de samenwerking aan om CO2-reductie in sectoren buiten de Europese Emissiemarkt te verhandelen. Dit moet een steun in de rug bieden voor lokale klimaatprojecten. De Green Deal is...