Nieuws

11 mei 2018
Evert Damen is de nieuwe voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds. Hij volgt hiermee Pieter Vollaard op, die het bestuur van het fonds vanaf de start in 2009 heeft geleid. Evert Damen zal zich vooral inzetten voor de verbreding van de steun aan het fonds en een goede samenwerking met alle partijen die zich in Zeeland inzetten voor de energietransitie.
...

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een spannende periode.
De uitkomsten zijn straks medebepalend voor de snelheid van de energietransitie in Zeeland.
Daarin spelen gemeenten een belangrijke rol. En hebben ze een voorbeeldfunctie.

Zo besluiten gemeenten op dit moment wat voor soort stroom en gas ze zelf inkopen voor het komend jaar.
Grijs of Groen, of...

 Lokale energie initiatieven in de lift

Lokale initiatieven voor duurzame energie weten het Zeeuws Klimaatfonds steeds beter te vinden.
Tot eind september zijn dit jaar 23 projectaanvragen ingediend. Bijna de helft daarvan zijn zogenaamde ‘postcoderoosprojecten’. Hierbij investeren burgers met elkaar in coöperatief...

Het Zeeuws Klimaatfonds zit in de lift. In de laatste Nieuwsbrief (voorjaar 2017) wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het fonds in de afgelopen drie jaar. Het fonds heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een Green Deal voor CO2 compensatie met projecten in eigen land. Nu zet het fonds in op het ondersteunen van burgersinitiatieven, zoals postcoderoosprojecten. 
...

Op donderdag 11 mei is in de perszaal van het Ministerie van I&M een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. Namens de Nederlandse regering zette Sharon Dijksma haar handtekening. Pieter Vollaard tekende als voorzitter van het Zeeuws Klimaatfonds.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2 footprint...