Ambities en Sterren

Een CO2-neutrale bedrijfsvoering is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Een serieuze aanpak vraagt om een (stappen)plan en het geleidelijk uitvoeren van een aantal maatregel om het gewenste doel te bereiken. In de meeste gevallen moeten er ook investeringen gedaan worden in gebouwen en installaties. Ook geheel of gedeeltelijke CO2-compensatie kost geld.

De overstap van een ‘ normale’ naar een meer duurzame bedrijfsvoering op energiegebied gaat stapsgewijs. Het Zeeuws Klimaatfonds wil hier graag rekening mee houden. Maar het fonds wil ook stimuleren dat deelnemers steeds een stap verder gaan om uiteindelijk volledig CO2-neutraal te worden. Daarom werkt het Zeeuws Klimaatfonds met een sterrensysteem, waarbij deelnemers op verschillende ambitie en prestatieniveaus mee kunnen doen. Het fonds beoordeelt de inspanningen van de deelnemers en kent aan elke deelnemers één tot vijf sterren toe.

Het Sterrensysteem

Eerste ster
Een deelnemer heeft zich aangemeld bij het fonds en betaalt een jaarlijkse bijdrage ( € 500, € 1.000 of € 2.000, afhankelijk van de omvang * ). Er wordt nog geen CO2 uistoot gecompenseerd. De deelnemer geeft hiermee aan:
- achter de doelstellingen van het Zeeuws Klimaatfonds te staan.
- zelf te streven naar een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. (interne bedrijfsdoelstelling)

Tweede ster
- De deelnemer heeft het eigen jaarlijkse energieverbruik en de CO2-uitstoot berekend.
- De deelnemer heeft een energieplan opgesteld om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Derde ster
- De deelnemer heeft maatregelen ingevoerd die minstens 10% CO2 reductie opleveren

Vierde ster
De deelnemer compenseert minstens 30% van zijn jaarlijkse CO2 uitstoot via het fonds

Vijfde ster
De deelnemers compenseert 100% van zijn jaarlijkse CO2 uitstoot via het fonds

* Deelnemers die minstens 30% van de CO2 uitstoot via het Zeeuws Klimaatfonds compenseren krijgen een reductie op de jaarlijkse bijdrage.