Deelnemers

Het Zeeuws Klimaatfonds is opgezet voor Zeeuwse bedrijven, overheden (provincie, gemeenten waterschap), maatschappelijke instellingen en organisaties en organisatoren van evenementen in Zeeland.

Het fonds wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de deelnemers en het (zelf) opwekking en het gebruik van duurzame energie stimuleren.

Deelnemers hebben zelf doelstellingen geformuleerd hun om CO2 –uitstoot te reduceren en te compenseren: ze streven er naar om ‘ CO2 neutraal’ of ‘ klimaatneutraal’ te zijn. Om dit te bereiken kunnen ze het best een stappenplan opstellen. In een goed plan wordt het energieverbruik in kaart gebracht en de maatregelen genoemd die tot vermindering van de CO2 uitstoot moeten leiden.

CO2 –compensatie is het sluitstuk van een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert de CO2 compensatie voor de deelnemers.

Verschillende ambities
Omdat de mogelijkheden (financieel en fysiek) en ambities van deelnemers heel verschillende kunnen zijn, biedt het fonds de mogelijkheid om op verschillende manieren aan het fonds deel te nemen.
Dat varieert van een deelnemersbijdrage zonder verplichtingen (lage drempel) tot en met volledige CO2-compensatie (hoog ambitieniveau). Het fonds heeft hiervoor een systeem ontwikkeld met oplopende ambitieniveaus, uitgedrukt in één tot vijf sterren.

Het ‘ Sterrensysteem’ van het Zeeuws klimaatfonds wordt op een aparte pagina toegelicht.

Huishoudens
Ook burgers en individuele huishoudens kunnen hun CO2-uitstoot (gemiddeld 9 ton per jaar) compenseren via het Zeeuws Klimaatfonds. Vraag via email naar de mogelijkheden.