Stappenplan

Klimaatneutrale organisatie of bedrijfsvoering

Bedrijven en andere organisaties die klimaatneutraal willen worden, kunnen het best kiezen voor een aanpak in verschillende stappen. Een klimaatneutrale organisatie of bedrijfsvoering bereik je niet zomaar. Het opstellen van een plan van aanpak is de beste manier om doelstellingen, energieverbruik en maatregelen in beeld te brengen.

De kern van de boodschap van het Zeeuws Klimaatfonds is dat het terugdringen van de CO2-emissie het best bereikt kan worden door energiebesparing en de inzet van duurzame energie. De CO2-uitstoot die daarna (eventueel ) nog overblijft kan gecompenseerd worden om 100% klimaatneutraal te worden. Met andere woorden: CO2 reductie is belangrijker dan CO2 compensatie.

Stap 1 Bepaling van de doelstelling
De eerste stap is het bepalen van de ambitie en de doelstelling. Bepaal eerst wat en wanneer je klimaatneutraal wilt maken. Gaat het om een klimaatneutrale organisatie, een kantoor of gebouw of een product of dienst? Gaat het om het directe energieverbruik of ook het indirecte verbruik? In welk jaar moet de doelstelling worden bereikt?

Stap 2 Bepaling van de CO2-uitstoot
De CO2 uitstoot kan bepaald worden aan de hand van verzamelde gegevens over het energieverbruik. Voor een klimaatneutrale organisatie gaat het hierbij om het in kaart brengen van elektriciteits- en gasgebruik en het brandstofgebruik voor alle personen- en goederenvervoer. Op deze website staat een CO2-calculator, waarmee de CO2 uistoot snel berekend kan worden.

Om de beste maatregelen te nemen is het goed inzicht te hebben in het energieverbruik van verschillende onderdelen van de organisatie of bedrijfsvoering: het geeft inzicht waar de beste kansen liggen voor besparing en te nemen maatregelen.

Stap 3 Opstellen van een plan van aanpak
Bij het opstellen van een plan van aanpak vormt de zogenaamde ‘trias energetica’ een goede leidraad. Deze regel gaat uit van de volgende principes:
- Bespaar eerst energie door onnodig energieverbruik zo veel mogelijk te beperken.
- Reduceer het energieverbruik door besparingsmaatregelen die zich binnen korte (of langere) termijn terugverdienen
- Stap over op duurzame energie en/of wek zelf duurzame energie op

Stap 4 Compenseer de resterende CO2-uitstoot
Het is nog niet eenvoudig om met alle CO2-uistoot in een slag tot nul te reduceren. De compensatie van moeilijk vermijdbare CO2 vormt het sluitstuk in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Het Zeeuws Klimaatfonds organiseert deze compensatie door ondersteuning van projecten die ergens in Zeeland de uitstoot van CO2 voorkomen of terugdringen.

Geloofwaardigheid en communicatie
Met een klimaatneutrale bedrijfsvoering laat een bedrijf of organisatie zien maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd; het realiseren van een duurzame energiehuishouding die mondiale klimaatveranderingen beperkt.
Een organisatie of bedrijf die zegt klimaatneutraal te zijn, moet wel geloofwaardig zijn. Voorkom dat je wordt beschuldigd van ‘greenwashing’ door een klimaatneutrale bedrijfsvoering onderdeel te maken van een brede duurzame bedrijfsstrategie.

Tip: Kijk voor een stappenplan ook op het Klimaatplein