CO2 compensatie in Zeeland

Het Zeeuws Klimaatfonds is uniek omdat de CO2 compensatie van Zeeuwse bedrijven en instellingen zo veel mogelijk plaatsvindt met projecten in Zeeland zelf. Het Zeeuws Klimaatfonds is de schakel tussen bedrijven en instellingen die klimaatneutraal willen worden en initiatiefnemers en uitvoerders van projecten die CO2-uitstoot reduceren, duurzame energie opwekken of CO2 opslaan.

Het aantrekkelijke van deze aanpak is dat projecten voor iedereen zichtbaar, in de eigen omgeving, worden uitgevoerd. Bovendien worden op deze wijze innovaties en de verduurzaming van de energiehuishouding in Zeeland zelf gestimuleerd. Zeeuwse projecten worden eerder haalbaar door een bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds.

Hoe werkt het?
Zeeuwse bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties die klimaatneutraal willen worden sluiten zich aan bij het Zeeuws Klimaatfonds. Ze bepalen hun jaarlijks energieverbruik en de CO2-uitstoot die ze willen compenseren (zie Stappenplan). Ze betalen hiervoor € 25.- * per ton CO2 die gecompenseerd moet worden aan het Zeeuws Klimaatfonds.
(zie ook de lijst van veel gestelde vragen )

De CO2 uitstoot die alle deelnemers via het fonds willen compenseren wordt jaarlijks opgeteld. Het fonds moet een gelijke hoeveelheid CO2 compenseren. De compensatie vindt plaats door financiële steun aan de realisering van projecten die samen de uitstoot van een gelijke hoeveelheid CO2 voorkomen, beperken of opslaan. De jaarlijkse CO2- balans moet in evenwicht worden gebracht.

Bij ‘ Projecten’ wordt een overzicht gegeven van het type projecten dat hiervoor in aanmerking komt.

De prijs per ton CO2 die het Zeeuws Klimaatfonds rekent (bij de start € 25.-) wordt jaarlijks bepaald door het bestuur in overleg met de deelnemers.

*€ 25.- per ton CO2 is meer dan aanbieders van CO2 compensatie in Nederland gemiddeld rekening brengen (circa € 15.- per ton) . Dit is nodig omdat CO2 compensatie met projecten in Nederland veel duurder is dan projecten in bv China, India of Afrika.